güzel sözler

Haber Sözleri

Haber Sözleri Sana bir iyi bir de kötü haberim var. İyi haber; henüz ölmedik, Kötü haber; hala yaşıyoruz. Anton Çehov Irak yerin haberini kervan getirir. Kaşgarlı Mahmud Kara haber, getireni de karalar. William Shakespeare İnsan, kötü haberleri kolay kolay söyleyemez. Sofokles En güzel haberciyi bile, felaket haberi çirkinleştirir. Goethe Gazeteyi yapan haber değil, haberi yapan gazetedir. Umberto[…]